Vilkårene | Personvern | Vinnere | Kontakt Oss | Logg inn

Ny Nordquiz versjon - for kunder registrert fra og med 01/07/2012

Vilkårene

Anvendbarhet

 1.  Vilkårene angitt nedenfor ("Betingelser") gjelder for og er en del av alle tilbud og transaksjoner under digitale tjenester som tilbys online via Foto Chat SIA. ("Foto Chat") via nettverket til enhver teleoperatør (" Operatør ") som sluttbruker har et abonnement (" Mobilabonnement ") hos eller en Kontant-avtale, uavhengig av hvorvidt disse tjenestene er nærmere beskrevet i disse vilkårene. Tjenestene som tilbys av Foto Chat kan inkludere (men er ikke begrenset til) konkurranser, spill, tekstmeldinger, lyd og / eller bildefiler og / eller lignende tjenester ("Nordquiz Tjenesten") som er levert via WEB, operatørens nettverk ved hjelp av Short Message Services ("SMS"), General Packet Radio Services ("GPRS"), Third Generation Services ("3G"), WAP eller andre midler.
 2.  Sluttbrukeren ber om Nordquiz tjenesten (e) fra Foto Chat. Dette vil bli levert av Foto Chat via nettverk av operatøren til sluttbrukeren.

Generelt

 1.  Nordquiz - er en WEB trivia konkurranse, der deltakerne er pålagt å svare trivia spørsmål fra ulike fagfelt. Ved å svare på spørsmålene kan brukerene få poeng for riktige svar. Deltakerne konkurrerer mot andre deltakere som også er registrert på sammetjeneste i hjemlandet. Sluttbruker som svarte riktig på de fleste spørsmål på kortest mulig tid i hvilken som helst uke i løpet av konkurranseperioden (konkurransen slutter og begynner hvertårlig kvartal), vinner premien som det reklameres for på registreringssiden nettside. Enhver relevant tilfeldig element unngås i forbindelse med konkurransekonseptet, derfor er denne tjenesten en konkurranse kun basert på allmenn kunnskap og ferdigheter.. Trivia deltakerne kan velge sin premie på kampanjesiden i løpet av registreringen til å delta i quiz. Det er et bredt utvalg av kule premier: iPad, ferier, verdikuponger, kontantsjekker, LCD TV,notisbøker, Smartphone etc.

Påmelding / registrering

 1.  For å melde seg på Nordquiz tjenesten, må sluttbrukeren oppgi sitt mobilnummer og / eller noen andre detaljer og / eller informasjon via kampanjens webside ("Destinasjonssiden") gitt av Foto Chat. Deretter vil sluttbrukeren vil motta informasjon SMSen med hovedvilkårene. Sluttbrukeren må da sende en "ordrebekreftelse" SMS for å aktivere Nordquiz abonnementet ("Abonnement").
 2.  Ved å sende "ordrebekreftelse" SMS og / eller bruke tjenesten, bekrefter sluttbrukeren at han/hun har lest vilkårene og betingelsene, er er autorisert kontohaver eller at han/hun har kontohavers samtykke for å bruke denne tjenesten.
 3.  Ved å sende "ordrebekreftelse" SMS blir brukeren belastet 180 kroner på sin mobiltelefonregning for bruk av tjenesten i 2 uker(tjenesten koster 90 kroner per uke).

Abonnement

 1.  Nordquiz er en pågående abonnementstjeneste.
 2.  Kostnadene for Nordquiz tjenesten er 90 kroner per uke, faktureres hver 14. dag og belastes mobiltelefonregningen.
 3.  Sluttbrukeren kan avbryte abonnementet når som helst. For å avbryte tjenesten,bør Premium Bruker sende SMS med teksten "STOPP" til kortnummer 2065.

Konkurranse

 1.  Konkurransen starter 1. i hver årlig kvartal kl 00:00:00  og varer i tre måneder ("konkurranseperioden").
 2.  Konkurransen består av en rekke runder. Hver uke i løpet av konkurranseperioden,er en enkelt runde av konkurransen ("Weekly Round"). 
 3.  Sluttbrukeren som abonnerer på Nordquiz service og svarer riktig på de fleste trivia spørsmål på kortest mulig tid i hvilken som helst uke under konkurransen perioden,vinner premien som det reklameres for på registreringsnettsiden.
 4.  Sluttbrukeren må konkurrere mot andre sluttbrukere fra sitt eget land og de som deltok i konkurransen i samme konkurranseperiode.
 5.  Hver ukentlig runde består av 5 spørsmål. For å svare på spørsmål og delta i den ukentlige runden av konkurransen må sluttbruker logge på www.Nordquiz.com. Påloggingsdetaljer sendes hver 7. dag til alle abonnenter via SMS.
 6.  Dersom det på slutten av konkurransen, er flere sluttbrukere som har  samme poengsum, vil vinneren bli fastsatt i en siste runde. Sluttbrukerne som er kvalifiserte til finalerunden vil bli informert via SMS. I den siste runden vil disse kvalifiserte sluttbrukerene motta ett spørsmål via SMS og må svare (også via SMS)korrekt og så raskt som mulig. Spørsmålet vil bli sendt på en fast dato, som sluttbrukerne vil bli informert om. Sluttbrukeren, som er den raskeste til å svare riktig på spørsmålet, vinner.

Premier

 1.  Alle Premium Medlemmer går inn i den samme konkurransen gjennom flere tilgjengelige tilbud. Tilbudene kan annonsere forskjellige premier. Vinneren vil få prisen som ble annonsert på destinasjonssiden hvorfra han gikk inn til konkurransen.
 2.  Vinneren vil bli kontaktet på telefon av en Foto Chat representant eller ved det lokale kundeservice-kontoret.
 3.  På slutten av hver konkurranse periode, vil vinnerens navn bli offentliggjort kl Nordquiz.com nettsted. Resultatene er endelige og bindende og ingen korrespondanse vil underholdt. Innen 30 virkedager etter avslutningen av konkurransen, vil vinneren bli personlig kontaktet via mobilnummeret som brukes for å abonnere på Nordquiz Tjenesten. Etter å ha blitt varslet som vinner, har vinneren 60 dager fra den dato underretningen fant sted til å samle inn eller gi Foto Chat eller deres lokale representant vinnerens adresse som premien skal sendes til og bildet sitt. Dersom vinneren ikke oppgir adressen som til premien skal sendes til, og hans bilde, eller ikke har være i kontakt med Foto Chat innen 60 dager etter å ha blitt varslet, vil premien bli forspilt og Foto Chat er ikke lenger være forpliktet til å gi vinneren premien. Prisen vil da bli gitt til det Premium Medlemmet med den nest høyeste Personlig Rekord, som også vil ha den samme 60 dagers tidsperiode for å samle inn eller gi Foto Chat adresse å sende premien til. Hvis premien er sendt til vinnerens adresse, er Foto Chat ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap som premien kan pådra seg.
 4.  Foto Chat forbeholder seg retten til å erstatte elementet til samme eller høyere verdi som et alternativ til å erstatte noen av premiene helt eller delvis. Premien som må aksepteres som den tilbys, og kan ikke overføres eller deles opp.
 5.   Foto Chat forbeholder seg retten til å bruke alle vinnere (bilder, fotografi, navn og bostedsområde) for all fremtidig markedsføring, reklame og markedsføringsformål, uten å måtte få forhåndsgodkjenning, varsle eller betale vinneren.

Kostnader og priser

 1.  Kostnaden for Nordquiz abonnement vil være 90 kroner per uke, faktureres hver 14 dag og belastes mobiltelefonregningen, ifølge mobiltelefonnummeret som ble oppgitt under registreringsprosessen beskrevet nedenfor. Dataoverføringskostnader kan påløpe.
 2.  Alle meldinger som sendes og mottas fra Foto Chat, kan ha et standard pristillegg for å sende SMS meldinger, fastsatt av operatørene. Sluttbrukeren vil betale for alle Premium SMS-meldinger mottatt av dem fra Foto Chat.
 3.  Kostnader er trukket mot Slutt-brukerens abonnementskonto av den gitte operatøren, og hvis Slutt-brukeren benytter et kontantabonnement, vil avgifter trekkes fra sluttbrukerens tilgodehavende. Sluttbrukeren gir herved uttrykkelig hans eller hennes autorisasjon for fakturering, og forplikter seg til full betaling for kostnader som påløper som følge av deltakelse i Foto Chats tjenester / Nordquiz Tjenesten. Ved gjensidig samtykke er det dessuten mulig å arrangere betaling av avgifter ved en alternativ måte (for eksempel kredittkort).
 4.  Sluttbrukeren må være minst 18 år gammel. Hvis du ikke er den personen som er ansvarlig for å betale mobilregningen eller under 18 år, må du innhente tillatelse fra betaleren av mobilregningen, foreldre, foresatte, arbeidsgiver før påmelding og / eller deltagelse i tjenesten. Ved å abonnere og / eller delta i tjenesten, forutsetter Foto Chat at sluttbruker har innhentet de nødvendige tillatelser, samtykke eller godkjennelse fra betaleren av mobilregningen, verge eller foreldre.
 5.  Alle SMS-meldinger sendt av sluttbrukeren vil bli belastet av sluttbrukerens mobiloperatør for standard tariff. Disse tariffene kan variere per operatør. Ta kontakt med din operatør for mer informasjon om avgifter pålagt av dem.

Kansellering av tjenester

 1.  Sluttbrukeren kan avbryte tjenesten når som helst. Hvis du vil avbryte tjenesten, send en SMS med tekst "STOPP" til nummer 2065.
 2.  Foto Chat kan umiddelbart avslutte Nordquiz Tjenesten til sluttbruker i ett av følgende tilfeller:: Foto Chat skal ikke akseptere noe ansvar overfor sluttbruker og / eller tredjeparters følge av oppsigelse eller heving av Nordquiz Tjenesten.
  1.  Sluttbrukeren unnlater å betale avgifter innen fristen angitt i sluttbrukerens mobiltelefon abonnement med operatøren.
  2.  Sluttbrukerens bruk av Nordquiz Tjenesten svekker eller truer med å svekke integriteten eller funksjonaliteten til Foto Chat nettverk på en eller annen måte.
  3.  Foto Chat har grunn til å tro at sluttbrukeren opptrer eller har opptrådt i strid med de gitte vilkår og betingelser.
  4.  Foto Chat er uttrykkelig bedt av operatøren om å gjøre det, eller lovgivende instans.
  5.  Deler av Nordquiz Tjenesten er ulovlig eller upraktisk.

Åndsverk

 1.  Du kan bruke tjenesten for din egen personlige ikke-kommersiell bruk.
 2.  Varmerket Nordquiz og andre varemerker, servicemerker og / eller varenavn brukt av leverandøren på tjenesten fra tid til annen ("varemerker") er varemerker, servicemerker og / eller varenavn av leverandøren, eller en av gruppens selskaper eller dets lisensgivere og disse enhetene forbeholder seg alle rettigheter til slike Trade Marks. Annet innhold på Nordquiz Tjenesten, inkludert men ikke begrenset til; spill, bilder, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst tilhører leverandøren, eller en av gruppens selskaper og / eller dets lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett og / eller andre immaterielle rettigheter. Du godtar herved at ved å bruke tjenesten, har du ingen rettigheter til varemerkene eller Nordquiz Tjenestens innhold, annet enn det som er spesifisert i denne avtalen.
 3.  Spesielt kan du under ingen omstendigheter kopiere noen Nordquiz Tjenestens innhold (inkludert, uten begrensning; trivia spørsmål, svar, eller spill) eller bruke data animasjoner, roboter, skjerm skraping eller lignende datainnsamlings-og utvinnings verktøy på Tjenesten.

Ansvar

 1.  Bruken av Nordquiz Tjenesten og nettsiden til Foto Chat foregår på sluttbrukerens egen risiko. Sluttbrukeren må ha en kompatibel mobiltelefon, maskinvare eller andre enheter og programvare, og forsikre seg om at de er i orden og egnet for Nordquiz Tjenesten. Fhoto-Chat kan ikke garantere at Nordquiz Tjenesten oppfyller kravene til sluttbrukerog  heller ikke at nedlastingen, mottak og / eller visning av Nordquiz Tjenesten skal være fri for feil eller forstyrrelser.
 2.  Sluttbruker erkjenner at mobile telekommunikasjonstjenester, slik som Nordquiz Tjenesten, varierer I evnen til å etablere og / eller opprettholde en forbindelse, at kvaliteten på forbindelsen ikke kan være likeverdig eller tilstrekkelig på et hvert sted og til en hver tid, og at the Nordquiz Tjenesten kan bli negativt påvirket eller midlertidig utilgjengelig på grunn av forstyrrelser forårsaket av fysiske faktorer (tunneler, fjell, bygninger, etc.), eller ved endringer eller vedlikehold på operatørens nettverk.
 3.  Dersom abonnenter på ulike tidspunkter ikke er i stand til å gjøre uavbrutt bruk av Nordquiz Tjenesten, skal dette på ingen måte fører til noen rett til reduksjon av avgifter for Nordquiz Tjenesten eller rett til tilbakebetaling av allerede betalt faktura.
 4.  Eventuelt abonnement eller nedlasting av Nordquiz Tjenesten foregår på sluttbrukerens eget ansvar og risiko, men under gitte omstendigheter holder Foto Chat ansvarlig for skade av ulike slag, inkludert men ikke begrenset til infeksjoner eller forurensing eller tap av data eller skade (s) av sluttbrukerne maskinvare og / eller programvare som skyldes tilgang til nettsiden eller bruk av Nordquiz Tjenesten eller den nedlastede Nordquiz Tjenesten, inkludert maskinvare og programvare som kreves for å koble til Nordquiz tjenestene. Det er ansvaret til sluttbrukerne å fatte de nødvendige tiltak for å unngå mulige skader av denne art.
 5.  I tilfelle hvor Foto Chat av ulike grunner skal holdes ansvarlig for å kompensere sluttbrukeren for direkte eller indirekte skader av ulike slag, skal slik kompensasjon aldri overstige faktura verdien av Nordquiz Tjenesten betalt av sluttbruker for den påståtte skaden.
 6.  Innholdet av nettsiden har blitt utarbeidet med den største forsiktighet. Imidlertid kan Foto Chat ikke gi noen garanti med hensyn til opprinnelsen, nøyaktigheten eller innholdet av denne informasjonen. Foto Chat skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil, unøyaktigheter, misforståelser, forsinkelser eller uleselige ordre eller meldinger i henhold til bruken av Internett, eller den aktuelle oppgittw informasjonen.
 7.  Sluttbrukeren skal ikke sende infisert og / eller forurenset, ulovlig, skadelig, truende, vulgært, ærekrenkende, villedende, krenkende for andres privatliv eller på annen måte støtende meldinger til Foto Chat, og Foto Chat vil forfølge slike tilfeller direkte eller indirekte I medhold til sending av slike meldinger.
 8.  Nordquiz Tjenesten leveret av Foto Chat er kun formålt underholdning, og informasjon eller svar ikke er en profesjonell rådgivning uansett om det er økonomisk, kjærlighet, ledelse eller annen informasjon og råd. Dersom du krever nøyaktige råd, vennligst søk råd fra en profesjonell og ikke stole på informasjonen gitt i Nordquiz Tjenesten.

Juridiske bestemmelser

 1.  Bruken av Nordquiz Tjenesten, avtalen og nettsiden er underlagt lovene i det landet der konkurransen finner sted. Eventuelle feil hos Foto Chat til å utøve eller håndheve rettigheter eller bestemmelser i vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser. Hvis noen av bestemmelse i vilkårene er funnet av en kompetent domstol å være ugyldige, er partene likevel enige om at domstolen skal forsøke å gi effekt til partenes intensjon som gjenspeiles i bestemmelsene i den utstrekning det er tillatt etter lov og andre bestemmelser i vilkårene, hvilket forblir i full kraft.
 2.  Eventuelle tvister skal løses foran en kompetent domstol i Norge.

Sluttbestemmelse

 1.  Disse vilkår og betingelser er tilgjengelige for visning hos Foto Chat, og en kopi vil bli gitt gratis på forespørsel.
 2.  Foto Chat forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen. Endringer skal meldes til sluttbrukere ved at de legges ut på Foto Chat Website. Endringer på denne måten skal anses for å ha blitt godtatt hvis sluttbrukere fortsette å bruke eller laste ned Nordquiz Tjenesten etter en periode med dato angitt på I forbindelse med endringen som den skal gjennomføres.
 3.  Foto Chat forbeholder seg retten til å erstatte ethvert element med andre lignende produkter på tilsvarende verdi uten forvarsel.
 4.  Vennligst send all korrespondanse vedrørende Nordquiz Tjenesten eller disse vilkår og betingelser for Foto Chat SIA. til e-post nordquiz@gmail.com  ring til vårt lokale kundersenter på 21930542


powered by Foto Chat SIA